De naturliga energierna

Vi människor, såsom allt naturligt på vår planet, är energi som bygger på de fyra elementen luft, vatten, eld och jord.

Vi har alla de här fyra energityperna i oss men hos var och en dominerar en av dem. Din unika kombination av de fyra elementen ger dig din unika naturliga energi. Den är medfödd och förblir densamma genom hela livet.

Din energi tar sig uttryck i kroppsspråk, beteenden, tankeprocesser och ansiktsdrag. Energin påverkar hur du tar dig fram genom livet, hur du hanterar nya erfarenheter och förhåller dig till andra människor. Den ger dig dina unika styrkor.

Genom att uttrycka och förmedla din naturliga energi blir helhetsintrycket av dig sant och äkta. Du upplevs autentisk. Och du känner dig bekväm och blir kraftfull som entreprenör.

 

Carol Tuttle skriver om de fyra energityperna i boken Live your truth. Mycket läsvärd.