De naturliga energierna

Vi människor, såsom allt naturligt på vår planet, är energi som bygger på de fyra elementen luft, vatten, eld och jord.

Vi har alla de här fyra energityperna i oss men hos var och en dominerar en av dem. Din unika kombination av de fyra elementen ger dig din unika naturliga energi. Den är medfödd och förblir densamma genom hela livet.

Din energi tar sig uttryck i kroppsspråk, beteenden, tankeprocesser och ansiktsdrag. Energin påverkar hur du tar dig fram genom livet, hur du hanterar nya erfarenheter och förhåller dig till andra människor. Den ger dig dina unika styrkor.

Genom att uttrycka och förmedla din naturliga energi blir helhetsintrycket av dig sant och äkta. Du upplevs autentisk. Och du känner dig bekväm och blir kraftfull som entreprenör.

 

Carol Tuttle skriver om de fyra energityperna i boken Live your truth. Mycket läsvärd.

Jag är JORD

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jag är JORD. Min naturliga energi är stilla och konstant.

Jag tycker om raka linjer, symmetrier och kontraster.

Jag är lugn och reflekterande, och som mest kraftfull när jag får koncentrera mig helt och fullt på en sak i taget.

En av mina styrkor är min analytiska förmåga, att se både till helheten och till delarna, och se vad som kan förbättras.

För att må bra krävs det att jag är grundad i mig själv. Jag behöver tid på egen hand, med bara mig själv.

Jag kan inte fejka hur jag mår.

Jag är JORD.

 

Bild: Daniel Nyström

Hold out your hand

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Let’s forget the world for a while
fall back and back
into the hush and holy
of now

are you listening? This breath
invites you
to write the first word
of your new story

your new story begins with this:
You matter

you are needed — empty
and naked
willing to say yes
and yes and yes.

Do you see
the sun shines, day after day
whether you have faith
or not
the sparrows continue
to sing their song
even when you forget to sing
yours

stop asking: Am I good enough?
Ask only
Am I showing up
with love?

Life is not a straight line
it’s a downpour of gifts, please —
hold out your hand

 

Ord: Julia Fehrenbacher            Bild: Daniel Nyström